یاد بعضی نفرات در گردش ایام بخیر !

رادیو چهرازی قسمت ۱۶

یاد برخی نفرات بخیر ، تک تکشان ،آنها که رفتند و آنها ک ماندند ،

یاد آنها بخیر که در خیابان ها رفتند، آنها که در گوشه سلول رفتند ،آنها ک در خیابان، بیابان و ناکجا آباد رفتند.

یاد ستار بهشتی،مهسا امینی ، سینا قنبری عزیز که در شب تولدش …. یاد تک تکشان گرامی باد

عرض شود که پوفیوز نباشید ، اگه جایی کار میکنید،پولی میگیرید ،بدونید دارید برای چی اونکار رو میکنید،از خودتون بپرسید ممکنه این کار باعث بشه دست به کاری بزنید که نباید؟


آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست/ گرد سم خران شما نیز بگذرد

سیف فرغانی