همه ریک و مورتی های عجیب در فصل سوم ریک و مورتی قسمت ۷

بازگشت به سیتادل


ریک و مورتی فصل سوم، قسمت هفتم، “The Ricklantis Mixup”، ما را به سیتادل برگردوند تا ریک و مورتی های زیادی رو در اونجا برسی کنیم .

البته همه چیز ردر سیتادل خوب پیش نمیرفت و ریک و مورتی ها در اشکال، اندازه ها و ای کیوهای متفاوت برای قدرت، نفوذ و هدف در رقابت بودند .

اینجا لیستی از چندین و چند ریک و مورتی عجیب و قریب قرار گرفته که با هم نگاهی بهشون میکنیم.

ریک و مورتی معمولی از یک بعد دیگر
 • ریک و مورتی معمولی از یک بعد دیگر
ریک با عینک صورتی
 • ریک با عینک صورتی
تاجر بی حوصله ریک
 • تاجر بی حوصله ریک
ریک معلم
 • ریک معلم
ریک پولدار
 • ریک پولدار
ریک ،گوینده خبر
 • ریک ،گوینده خبر
ریک ساده
 • ریک ساده
مورتی خرطومی
 • مورتی خرطومی
مورتی کریستالی
 • مورتی کریستالی
مورتی این مدل مویی
 • مورتی این مدل مویی?
مورتی با تیشرت کوتاه
 • مورتی با تیشرت کوتاه
مدیر کمپین/مورتی قاتل
 • مدیر کمپین/مورتی قاتل
کاندید مورتی/اویل مورتی
 • کاندید مورتی/اویل مورتی
مورتی صورت رنگی
 • مورتی صورت رنگی

مورتی پلیس حقه باز
 • مورتی پلیس حقه باز
ریک کند ذهن/ مورتی قد بلند
 • ریک کند ذهن/ مورتی قد بلند

مورتی عینکی
 • مورتی عینکی
مارمولک مورتی
 • مارمولک مورتی
مورتی با موهای صاف و براق
 • مورتی با موهای صاف و براق
مورتی چاق
 • مورتی چاق
ریک کارگر خط تولید
ریک سرپرست
 • ریک سرپرست
ریک باحال
 • ریک باحال
مورتی مواد فروش
 • مورتی مواد فروش
مورتی کامند فروشگاه
 • مورتی کامند فروشگاه
مورتی غیر طبیعی
 • مورتی غیر طبیعی
گرافیتی مورتی
 • گرافیتی مورتی
ریک ژنرال بازنشسته
 • ریک ژنرال بازنشسته
ریک مجری مناظره
 • ریک مجری مناظره
ریک تردست
 • ریک تردست
ریک جنتلمن
 • ریک جنتلمن
ریک با موهای صاف شده
 • ریک با موهای صاف شده
پاپیون ریک
ریک شکاک
 • ریک شکاک
هیپی ریک
 • هیپی ریک
ریک مامور امنیتی
 • ریک مامور امنیتی
Rick D716-C (اون مرد تخمی)
 • Rick D716-C (اون مرد تخمی)
متصدی بار مورتی
 • متصدی بار مورتی
ریک کارگاه
 • ریک کارگاه
ریکی که مایع تفنگ پورتالی میسازد
 • ریکی که مایع تفنگ پورتالی میسازد

ریک مامور مخفی
 • ریک مامور مخفی
ریک لوله کش
 • ریک لوله کش
افرو ریک
 • افرو ریک
مورتی های دیوانه شهر
 • مورتی های دیوانه شهر
مورتی چاقو کش
 • مورتی چاقو کش
ریک روستایی و سگ رباتش
 • ریک روستایی و سگ رباتش
ریک پدر
 • ریک پدر

ریک فرزند
 • ریک فرزند
مورتی عینک مربعی
 • مورتی عینک مربعی
مورتی ریشو
 • مورتی ریشو
دیزی دوک مورتی
 • دیزی دوک مورتی
مورتی متصدی با کلاس بار
 • مورتی متصدی با کلاس بار
مورتی مک فلای
 • مورتی مک فلای
مورتی های روستایی
 • مورتی های روستایی
مورتی درب و داغون
 • مورتی درب و داغون
مورتی گاوچرون
 • مورتی گاوچرون

مورتی بادیگارد
 • مورتی بادیگارد
مورتی بزرگ
 • مورتی بزرگ
استیو جابز ریک
 • استیو جابز ریک
ریک دی. سانچز سوم
 • ریک دی. سانچز سوم
مورتی گل به سر
 • مورتی گل به سر
مورتی بد کشیده شده
 • مورتی بد کشیده شده
امپراتور ریک
 • امپراتور ریک
گوتی ریک
 • گوتی ریک
شیخ ریک
 • شیخ ریک
ریک مو صاف
 • ریک مو صاف
 • ریک منطقه گارمنت
آسکوت ریک
 • آسکوت ریک
ریک آرایشگر
 • ریک آرایشگر
یکی دیگر از اعضای شورا، ریک
 • یکی دیگر از اعضای شورا، ریک
Evil Morty 
 • Evil Morty