حمایت مالی

وبالاباداب داب

سلام سلام ،ما همچنان ادامه میدیم،هزینه های سایت فعلا اونقدری پایین هست که بشه حداقل یکی دوسال دیگه راحت و بدون دردسر ادامه دار باشه،شایدم بیشتر!

به هر حال اگه دوسداشتید مارو ساپورت کنید میتونید به آدرس های زیر دونیت کنید.

Bitcoin:
۱۴Rhst8fkUynxUq5dyCpSV21LTLoVNkjMv

Ethereum:
0x54F207cE72a1E884affEdF19CB1E3F2cCC1dd205


Tron(trc):
TEoGR6i9L9Uc7gWabHesUGhcfKA83NEiP9

Binance coin(bnb):
bnb1qc897lmf707gjprexz0m5zvertfghkpqapjd84

Monero(xmr):
۴۳۸FoaEV9czTv5FVwCTDQFMyy9SPXH7LbjTzEU8Mpm1UM9ToQkZjYPDc9Drxub2ybeQkXasw5oMbS3j893nug4DfNNJKCTb

litecoin (ltc):
LXuTyYvbpuuiKUxxXjW3KeFJP8NJgLg51i