موسیقی For the Damaged Coda

  • نام قطعه :For the Damaged Coda
  • خواننده :Blonde Redhead
  • پخش در قسمت : “Close Rick-counters of the Rick Kind”
  • مدت زمان : ۲:۳۷


“For the Damaged Coda” آهنگی است از Blonde Redhead. این ترک در انتهای قسمت های “Close Rick-counters of the Rick Kind” پخش می شود ، زمانی که Evil Morty فرستنده روی چشم خود را از بین می برد . For the Damaged Coda بر اساس قطعه کلاسیک Nocturne Op ساخته شده است.