آهنگ Let Me Out

  • نام : Let Me Out
  • خواننده : ریک سانچز
  • پخش در قسمت : “Big Trouble In Little Sanchez”
  • مدت : ۰۰:۴۰


“Let Me Out” ترانه ای است که توسط ریک سانچز در قسمت “دردسر بزرگ در سانچز کوچک” ساخته شده است. این یک اجرای دوباره رقص از “Tiny Rick Song” است که او در مدرسه اجرا می کند. این آهنگ از گیتار INXS “You You Tonight” الهام گرفته شده است.

متن شعر

[Rick]
Let me out!
Let me out!
This is not a dance

I'm begging for help
I'm screaming for help
Please come let me out!'

[Rick/Teenagers]
Let me out!
Let me out!
This is not a dance

I'm begging for help
I'm screaming for help
Please come let me out!

Rick
I'm dying in a vat in the garage!